Procedura przyjęcia

Kontakt z ośrodkiem

Kontakt z Ośrodkiem

Umówienie się na stacjonarną wizytę w ośrodku. 

Wizyta w Ośrodku

Przyszły Pensjonariusz wraz z rodziną, może zapoznać się z warunkami panującymi w naszym domu.

Omówienie szczegółów

Szczegóły omawiamy telefonicznie lub mailowo.

Notatki

Spotkanie kończymy sporządzeniem notatki.

Kompletowanie dokumentów przyjęcia

Kwestionariusz osobowy

Przekazujemy kwestionariusz osobowy oraz kwestionariusz dla lekarza i przeprowadzamy wywiad z rodziną na temat stanu zdrowia Pensjonariusza.

Dokumenty

Potrzebujemy ksera lub skanów następujących dokumentów:

  1. wypisy ze szpitala,
  2. historia chorób z przychodni POZ,
  3. zaświadczenie lekarza psychiatry (w przypadku chorób podeszłego wieku),
  4. aktualne wyniki podstawowych badań: morfologia, badanie moczu.

Termin przyjęcia

Umawiamy termin przyjazdu do Ośrodka.

Przygotowanie pensjonariusza

Rodzina Pensjonariusza przygotowuje Pensjonariusza do przyjazdu zgodnie z listą.

Formalności

Zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi z zakwaterowaniem. Personel medyczny Domu Seniora zakłada wewnętrzną dokumentację medyczną i podpisujemy umowę na pobyt.

Przyjęcie pensjonariusza

Przyjęcia do domu realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.