FAQ

1. Ile kosztuje pobyt?

Ceny naszych usług są jawne i na bieżąco aktualizujemy je na stronie www oraz na wizytówce Google i Facebooka.

2. Czy w ośrodku są wolne miejsca?

Dostępność wolnych miejsc zmienia się z różnych powodów i okoliczności. Dokładnych informacji udzielają pracownicy naszego biura w dniach roboczych od godziny 7:00 do 15:00. Zapraszamy do kontaktu: 797 459 908.

3. Czy Pensjonariusz może mieć swój telefon?

Jak najbardziej. Jednak z doświadczenia wiemy, że osoby starsze nie zawsze potrafią obsłużyć telefon. Nie jest to przeszkodą w kontaktach z rodziną, ponieważ w każdej chwili można skorzystać z naszego wewnętrznego numeru, który obsługuje też wideorozmowy w takich aplikacjach jak WhatsApp, Messenger, czy Meet.

4. Czy mogę zarezerwować miejsce w Ośrodku?

Tak, jest taka możliwość. W takim przypadku prosimy o złożenie dokumentów świadczących o stanie zdrowia przyszłego Pensjonariusza w formie ksera lub skanu na info@domsenioramagnolia.pl.

5. Kiedy i jak mogę odwiedzić swoich bliskich?

Różne sytuacje związane z epidemią nauczyły nas tego, że odwiedziny powinny być zawsze zaplanowane. Z tego powodu prosimy o telefoniczne umawianie się na konkretny termin, dzięki temu unikamy zagrożeń wynikających z kumulacji wielu odwiedzających w tym samym czasie. Odwiedziny odbywają się 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00-13:00 oraz 14:00-17:00

6. Czy emerytura może zostać przekierowana na Ośrodek jako rozliczenie pobytu?

Tak, emeryturę można przekierować na adres Ośrodka. Wtedy listonosz przynosi emeryturę w gotówce za pokwitowaniem, która tego samego dnia zostaje zaksięgowana na poczet pobytu w Domu Opieki. Po zaksięgowaniu wysyłamy informację o tym zdarzeniu na wskazany adres mailowy.

7. W jaki sposób rozliczany jest pobyt w Domu Seniora?

Płatności rozliczane są z góry, na początku danego miesiąca. Jeżeli Pensjonariusz przyjeżdża do nas w środku miesiąca, opłata naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu. Na wszystkie nasze usługi są wystawiane faktury — ponieważ większa część księgowości przeniosła się do Internetu, wysyłamy faktury online.

8. Czy występują dodatkowe koszty podczas pobytu?

W kwocie pobytu zagwarantowana jest całodobowa opieka, pełne wyżywienie (5 posiłków dziennie), opieka lekarza POZ, dostęp do mediów (TV, WiFi). Natomiast dodatkowe koszty, jakie mogą się pojawić to: koszt leków i/lub pieluchomajtek, podstawowe przybory higieniczne (np. szczoteczka do zębów), nierefundowany transport medyczny oraz nierefundowane wizyty lekarzy specjalistów np. lekarz psychiatra.

9. Czy pobyt w Domu Opieki obejmuje też leczenie?

W czasie pobytu realizujemy monitorowanie stanu zdrowia w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Realizujemy recepty, zlecenia NFZ, skierowania do specjalistów oraz zalecenia lekarza POZ. Nie prowadzimy jednak leczenia na takiej zasadzie, jak odbywa się to np. w szpitalu. W ramach pobytu zapewniamy usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze dla naszych Pensjonariuszy.

10. Czy Dom Seniora dysponuje transportem sanitarnym?

Nie posiadamy własnego środka transportu sanitarnego czy medycznego. Jeżeli istnieje konieczność takiego przewozu korzystamy z firm, które się w tym specjalizują na terenie powiatów: Lęborka, Słupska czy Wejherowa. Są to najczęściej karetki z miejscami dla osób na wózkach lub leżących.

11. Hospicjum, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy czy Dom Seniora?

Dom Seniora, co do zasady prowadzi usługi opiekuńcze i jest dla osób, które nie wymagają intensywnej opieki lekarskiej. W przypadku osób, które wymagają ciągłej obecności lekarza, monitoringu parametrów życiowych, czy intensywnych terapii — należałoby rozważyć hospicjum lub zakład opiekuńczo-leczniczy.