W Polsce istnieje wiele placówek oferujących różnorodną opiekę nad osobami starszymi. W niniejszym artykule przybliżymy, jaką opiekę zapewniają domy seniora oraz jakie usługi można tam znaleźć.

Podstawowa opieka medyczna i pielęgniarska

Domy seniora są miejscami, w których osoby starsze otrzymują podstawową opiekę medyczną i pielęgniarską. Pracują w nich wykwalifikowani lekarze oraz pielęgniarki z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, którzy dbają o zdrowie i samopoczucie pensjonariuszy. Prowadzone są regularne kontrole stanu zdrowia, a także monitorowanie przyjmowania leków.

Rehabilitacja i terapia zajęciowa

W domach seniora, również w naszym Domu Seniora w Lęborku, szczególną rolę odgrywa rehabilitacja, ponieważ wiele osób starszych boryka się z problemami ruchowymi czy ograniczoną sprawnością fizyczną. Z kolei w celu pobudzenia aktywności umysłowej często stosuje się terapię zajęciową obejmującą różnorodne działania, takie jak twórczość plastyczna, zajęcia muzyczne czy gry logiczne.

Opieka w codziennych czynnościach życiowych

Domy seniora to miejsca, gdzie osoby starsze otrzymują wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności życiowych, takich jak jedzenie, mycie się czy ubieranie. Pracownicy domów seniora są odpowiednio przeszkoleni, aby pomóc swoim podopiecznym w sposób delikatny i taktowny, dbając o ich prywatność oraz godność.

Organizacja czasu wolnego oraz integracja społeczna

W domach seniora dużą wagę przywiązuje się także do organizacji czasu wolnego. Organizowane są różne zajęcia rekreacyjne czy imprezy kulturalne, a także wyjścia do teatrów czy na koncerty. Dzięki temu pensjonariusze mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym, nie czując się odseparowanymi od reszty świata.